O szkoleniach freedivingu

Misją szkoleń freedivingu oferowanych przez BLUEGO jest upowszechnianie bezpiecznego i świadomego nurkowania na wstrzymanym oddechu.

Celem szkoleń jest stopniowy rozwój wiedzy i umiejętności kursantów. Osiąganie kolejnych poziomów pozwala na poznanie i opanowanie coraz bardziej zaawansowanych technik umożliwiających głębsze / dalsze / dłuższe nurkowania, a także zwiększa poczucie samoświadomości ciała, które jest warunkiem bezpiecznego progresu.

Oto, co zdobędziesz, kończąc proponowane przez BLUEGO kursy:

            poznawanie siebie   –   bezpieczeństwo w wodzie   –   radość z nurkowania

Każdy z kursów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (na basenie i na wodach otwartych). Silny nacisk położony jest nie tylko na pływanie pod wodą, ale także na techniki relaksacyjne i oddechowe, trening oraz bezpieczeństwo. I oczywiście na zabawę!

Dowiedz się więcej o:

programy szkoleniowe wg AIDA

szkoleniach basenowych

szkoleniach na wodach otwartych

Instruktorzy BLUEGO jako jedyni w Polsce posiadają uprawnienia dwóch największych organizacji freedivingu na świecie AIDA i APNEA ACADEMY.

Kursy proponowane przez BLUEGO łączą standardy szkoleniowe ww. organizacji, dzięki czemu zawierają optymalny program dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego kursanta.

Ukończenie pełnego kursu wiąże się z uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AIDA lub APNEA ACADEMY. Warunkiem jest zaliczenie określonego w programie minimum umiejętności, zaprezentowanie prawidłowych technik oraz potwierdzenie znajomości zagadnień teoretycznych podczas pisemnego egzaminu.

Aby zapewnić najbardziej komfortowe warunki do nauki, maksymalna liczba kursantów jest z góry określona dla każdego z poziomów i rodzaju przeprowadzanych zajęć.

Wymagania ogólne:

– ukończone 16 lat (poniżej 18 lat za zgodą rodziców / opiekunów)

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania freedivingu
(nie starsze niż 1 rok).

You must be logged in to post comment.